Начало » Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Политика за Съхранение и Ползване на Личните Данни в Medica.bg

Последна актуализация: 11/07/08

Тук може да откриете Политиката за Съхранение и Ползване на Личните Данни в Medica.bg. В случай на значителни промени, ще има известие в сайта.

Защитата на личните данни са основен приоритет за Medica.bg. Medica.bg се придържа към следните принципи:

Medica.bg се задължава да не разкрива, отдава или продава лична информация на трети страни

Cookies и Log файлове
Medica.bg използва cookies и log файлове. Информацията се използва за подобряване на продуктите предлагани в Medica.bg
 

Текстът на настоящите Общи условия не може да се копира, ползва, възпроизвежда и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на Медика АД.