Начало » Новини

Новини

Вътрешна информация - Уведомление за подписан анекс към договор за преобразуване чрез вливане между Софарма АД и Медика АД (22.03.2017)
...

Вътрешна информация - Заличаване на "Медика Здраве" ЕООД (22.02.2017)
...

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (14.02.2017)
...

Вътрешна информация - Договор за преобразуване чрез вливане между Софарма АД и Медика АД (02.02.2017)
...

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (06.12.2016)
...

Уведомление по §38 от ПЗР от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. (17.08.2016)
...

„МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД – в ликвидация (08.08.2016)
...

Вписване на решение за ликвидация на дъщерно дружество в Търговски регистър (02.08.2016)
...

Уведомление относно изплащане на дивидент от печалбата за 2015 г., считано от 11.07.2016 г. (06.07.2016)
...

Информация относно проведено Общо събрание на акционерите на Медика на 08.06.2016 г. (08.06.2016)
...

Вътрешна информация по Наредба №2 (04.05.2016)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК - Доверие Капитал (24.02.2016)
...

Уведомление за резултати от търгово предложение отправено от Софарма АД (18.02.2016)
...

Информация за търгово предложение (18.01.2016)
...

Информация за търгово предложение (17.12.2015)
...

Информация за търгово предложение (06.11.2015)
...

Информация за разкриване на дялово участие, на основание чл. 148б във връзка с чл. 100т от ЗППЦК (27.10.2015)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК - Доверие Капитал (26.10.2015)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК - Софарма (20.07.2015)
...

Уведомление по чл. 115в, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (21.05.2015)
...

   1    2   3      | »