Начало » Новини

Новини

Извънредно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД (24.09.2013)
...

Съобщение относно изплащането на дивидентите от печалбата за 2012 г., считано от 25.06.2013 г. (24.06.2013)
...

Уведомление за вписване на промени в Търговския регистър (22.05.2013)
...

Уведомление относно взети решения на Годишно Общо Събрание на Медика АД (09.05.2013)
...

Уведомление съгласно чл. 100 ш, ал. 2 от ЗППЦК (11.07.2012)
...

Медика с 28% ръст за първото шестмесечие на 2012 г. (04.07.2012)
...

Съобщение относно актуализиране на устава на Медика АД (25.06.2012)
...

Съобщение относно изплащането на дивидентите от печалбата за 2011 г., считано от 25.06.2012 г. (19.06.2012)
...

Съобщение до комисията за финансов надзор, относно редовно годишно Общо събрание на акционерите на Медика АД (30.05.2012)
...

Съобщение за гласуван паричен дивидент на проведеното Общо Събрание на акционерите на Медика АД на 29.05.2012 г. (30.05.2012)
...

Медика АД отчете 16% ръст на продажбите за четвъртия месец на 2012 г. (09.05.2012)
...

Съобщение за продажба на освободен терен (04.01.2012)
...

Медика преобърна тенденцията на спад в продажбите от последните три години (09.11.2011)
...

Медика приключи деветмесечието отчитайки 35,17% ръст на приходите от продажби (05.10.2011)
...

Медика отчете 16,5 % ръст на продажбите през месец август 2011 г. (07.09.2011)
...

Съобщение относно изплащането на дивидентите от печалбата за 2010 г., считано от 15.08.2011 г. (05.08.2011)
...

Медика отчита над 33% ръст на продажбите за първите седем месеца на 2011 г. (05.08.2011)
...

Съобщение относно освобождаване на терен от производствената площадка в гр. Сандански (11.04.2011)
...

Уведомление за постигнати резултати към Април 2010 г. (17.05.2010)
...

Медика АД поднови своя сертификат за добра производствена практика (GMP) (30.09.2009)
...

« |    1   2   3    4      | »