Начало » Дейност

Дейност

Медика АД е български производител на висококачествени медицински изделия и генерични фармацевтични продукти, с над 40-годишна история.

Производствените мощности на Медика отговарят на всички европейски норми за производство и покриват изискванията на добрата производствена практика (GMP). Компанията е сертифицирана по ISO и има внедрена система за управление на качеството, а в нея работят 230 високо квалифицирани служители.

В продуктовото портфолио на Медика са включени над 65 базови продукта, разделени в две основни групи:

  • Медицински изделия
  • Лекарства и хранителни добавки