Начало » Новини

Новини

Уведомление до БФБ за разпределение на печалбата за 2016 г. (02.06.2017)
...

Уведомление до Централен депозитар за разпределение на печалбата за 2016 г. (02.06.2017)
...

Уведомление до КФН за разпределение на печалбата за 2016 г. (02.06.2017)
...

Уведомление до КФН за проведено ГОС на Медика АД и взетите решения (02.06.2017)
...

Уведомление за временно спиране на търговията до КФН (19.05.2017)
...

Уведомление за временно спиране на търговията до БФБ (19.05.2017)
...

Уведомление за временно спиране на търговията до Централен депозитар (19.05.2017)
...

Вътрешна информация - Уведомление за получено одобрение от КФН за договор за преобразуване чрез вливане между Софарма АД и Медика АД (26.04.2017)
...

Вътрешна информация - Уведомление за подписан анекс към договор за преобразуване чрез вливане между Софарма АД и Медика АД (22.03.2017)
...

Вътрешна информация - Заличаване на "Медика Здраве" ЕООД (22.02.2017)
...

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (14.02.2017)
...

Вътрешна информация - Договор за преобразуване чрез вливане между Софарма АД и Медика АД (02.02.2017)
...

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (06.12.2016)
...

Уведомление по §38 от ПЗР от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. (17.08.2016)
...

„МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД – в ликвидация (08.08.2016)
...

Вписване на решение за ликвидация на дъщерно дружество в Търговски регистър (02.08.2016)
...

Уведомление относно изплащане на дивидент от печалбата за 2015 г., считано от 11.07.2016 г. (06.07.2016)
...

Информация относно проведено Общо събрание на акционерите на Медика на 08.06.2016 г. (08.06.2016)
...

Вътрешна информация по Наредба №2 (04.05.2016)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК - Доверие Капитал (24.02.2016)
...

   1    2   3   4      | »