Начало » Екип

Екип

В Медика АД понастоящем работят около 230 висококвалифицирани служители, заети в различните структурни звена на компанията. 

Медика АД е сред големите работодатели в югозападна България, като делът на пряко заетите в производствената база в гр. Сандански е над 70%.  Ние се стремим от една страна да привлечем млади специалисти, които да допринесат със своята енергия и ентусиазъм за постигане на високите цели, които сме си поставили, а от друга страна много разчитаме на дългогодишния опит на хората работещи в компанията вече повече от 15 години.

Приоритет на фирмата е непрекъснатото обучение и квалификация на персонала на всички нива, мотивиране на служителите и формиране на висока лоялност към компанията.

Професионалният, организационният и технонологичен опит, натрупан през годините, позволява на фирмата да запази и разшири пазарното си присъствие на българския и европейските пазари.