Начало » Лекарствена безопасност

Лекарствена безопасност

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицинските специалисти имат задължение да информират притежателите на разрешението за употреба и ИАЛ за всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, наблюдавана при техен пациент.

За медицински специалисти

Пациентите, които смятат, че при тях са се появили нежелани реакции от предписаните им лекарства, могат да съобщят за това чрез приложения формуляр. Не се колебайте да изпратите съобщение, дори когато не разполагате с всички необходими данни за попълване на формуляра. За да бъде съобщението прието, минималната информация, която трябва да попълните е отбелязана в съответните полета със звездичка (*).

За пациенти

При проблеми с попълването на формуляра, свържете се с нас на посочените по-долу телефони, факс или e-mail.

тел.: 02 817 7413 

факс: 02 974 3759 

e-mail: safety@sopharma.bg