Начало » История

История

Началото на “Медика” АД е поставено през 1971 г., когато се открива „Завод за превързочни материали”. От тогава до днес фирмата е неразделна част от българската фармацевтична промишленост, в началото в състава на ТПО  “Фармахим”, а от 1991 г. като самостоятелно акционерно дружество.

Създадените  производствени мощности и натрупания през годините професионален, организационен  и технологичен опит позволиха на фирмата да завоюва значителни позиции на вътрешния и международни пазари.

Кратка историческа справка:

11 април 1965 година
Решение № 23 на МС на НРБ за строителство на територията на гр. Сандански на „Завод за превързочни материали”.

1 октомври 1967 година
Направена е първата копка на завода.

2 април 1971 година
Изтъкан е първият топ марля.
До края на годината влизат в експлоатация цеховете “Медицински памук” и “Конфекция”.

1974 година
Започва производството на гама цинкоксидни пластири.

1977 година
Започва производството на стоматологични консумативи.

1978 година
Започва производството на плетени и еластични артикули.

1982 година
Внедряват се технологии за производство на дамски тампони, марлени компреси и бинтове със завършени краища.

1986 година
Внедряват се технологии за производство на фитохимични субстанции. Прехвърля се производството на микроводорасли в местността “Рупи” от БАН към завода.

1987 година
Внедряване на технология за производство на гипсови бинтове.

1989 година
Започва производството на готови лекарствени форми.

1993 година
Изграждане и пускане в експлоатация на собствена предачница в района на с. Катунци.

1998 година
Започва изграждане и внедряване на система по качеството по БДС EN ISO 9002:1994.
 
2000 година
Фирмата е сертифицирана по БДС EN ISO 9002:1994, Сертификат № 170217, издаден от Lloyd’s Register Quality Assurance
 
 2001 година
Реконструирани и модернизирани са съществуващите работни помещения за производство на медицински продукти. Фирмата е лицензирана в съответствие с изискванията на ЗЛАХМ като производител на медицински продукти. Започва изграждането на нов цех за производство на медицински продукти съобразен с изискванията на GMP.
Разширен е обхвата на Системата по качеството с включване производството на текстилни продукти – прежда и тъкани и европейска норма EN 46000:1996 за производство на медицински продукти, Сертификат № 0964533/А, издаден от Lloyd’s Register Quality Assurance.


Фирмата получава право да маркира със СЕ знак следните нестерилни продукти:

  • Хирургични тампони
  • Компреси марля хигроскопична с или без рентгеноконтрастна нишка
  • Лапаротомични кърпи с или без рентгеноконтрастна нишка

2002 година
Открива се "Евромед" - най-модерният цех за превързочни материали в Европа. Цехът отговаря на всички Европейски норми за производството на медицински изделия и покрива изискванията на GMP. Оборудвана е производствена единица за стерилизиране на медицински продукти. Централната заводска и микробиологичната лаборатории са преместени в нови помещения, съобразени с изискванията на GMP.


Фирмата получава право да маркира със СЕ знак  и следните стерилни продукти:

  • Kомпреси марля хигроскопична с или без рентгеноконтрастна нишка
  • Лапаротомични кърпи с или без рентгеноконтрастна нишка
  • Памук медицински хигроскопичен
  • Марлен бинт
  • Тъкан бинт

Започва изграждането на нов цех за производство на твърди лекарствени форми съобразен с изискванията на GMP.

2003 година

  • Производство на лекарствени средства

Приключва изграждането на новия цех за производство на лекарства „ФАРМАМЕДИКА” съобразен с изискванията на GMP. Фирмата получава лиценз от ИАЛ за производство на твърди лекарствени форми - таблетки, обвити таблетки и капсули. Планира се изграждането на нова складова база.

  • Производство на медицински продукти

След проведен одит от ОРКИ, Медика получи право да изнася за Унгария стерилни и нестерилни медицински продукти.

Системата по качеството във фирмата е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2000 от Lloyd’s Register Quality Assurance, Сертификат № 0964533/А, като в обхвата на сертификация е включено и производството на твърди лекарствени форми – таблетки, а за медицински продукти и спрямо стандарт ISO 13 485:2003 Сертификат № 0964533/С. Фирмата получава право да маркира със СЕ знак стерилни хирургически комплекти.

2004 година
На Общото събрание на акционерите  е взето решение за промяна на фирмената регистрация  на Медика АД и преместване на централния офис в гр. София.
Управлението на производството и  доставките преминава към Интегрирана информационна система (ИИС) BPCS.
След проведен одит от ИАЛ на Латвия, “Медика”АД  получи право да изнася “Валериана” 30 mg в Латвия.

2007 година
През месец септември 2007 година е открита нова модерно оборудвана складова база към таблетен цех "ФАРМАМЕДИКА", отговаряща на изискванията на GMP за производство и съхранение на лекарства. Складовата база е с площ от 1300 м2 и обединява в себе си складове за суровини, опаковъчни материали и готови продукти, карантинни зони, пробовземане и др.

 

 

2013 година

Изграден е нов производствен участък към таблетен цех „ФАРМАМЕДИКА”, наречен ФАРМА 2. В него ще се произвеждат течни лекарствени форми за външна употреба. Това са лечебни шампоани и лекарства, тясно специализирани в лечението на рани и специфични проблеми на кожата. Участъкът е съвременно оборудван и отговаря на принципите на Добрата производствена практика.