Начало Новини » „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД – в ликвидация

„МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД – в ликвидация

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА


Относно: Обявяване в Търговски регистър при Агенцията по вписванията на покана по чл. 267 от ТЗ до кредиторите на „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130572271, дъщерно дружество на „МЕДИКА” АД, ЕИК 000000993


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 08.08.2016 г. в Търговски регистър при Агенцията по вписванията e обявена покана по чл. 267 от Търговския закон до кредиторите на „МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130572271, дъщерно дружество на „МЕДИКА” АД, ЕИК 000000993. 
В тази връзка и на основание чл. 267 от Търговския закон кредиторите на “МЕДИКА ЗДРАВЕ” EООД – в ликвидация, могат да предявят вземанията си към “МЕДИКА ЗДРАВЕ” EООД – в ликвидация, в 6 (шест) месечен срок считано от 08.08.2016 г. 


С уважение,

Стойчо Пангев –
Изпълнителен директор 
на „Медика” АД