» Финансови отчети

Финансови отчети

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Годишни отчетиНеконсолидиранКонсолидиран
Финансов отчет   doc
Одиторски доклад    
Доклад за дейността    
Оповестяване    

Междинен отчет неконсолидиран I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие IV-то тримесечие
Оповестяване   pdf    
Междинен доклад за дейността   pdf    
Финансов отчет pdf pdf pdf pdf

Междинен отчет консолидиран I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие IV-то тримесечие
Оповестяване   pdf    
Междинен доклад за дейността   pdf    
Финансов отчет pdf pdf pdf pdf